Enligt traditionen förekom de här ’sanningarna’ redan i Buddhas första predikan i Hjortparken (därav hjortarna på var sida om hjulet, bild längre ner) i Sarnath efter sin upplysning under Bodhi-trädet. De utgör en slags kärna i hans undervisning. Flera har liknat Buddha Gautama snarare vid en läkare än en religiös profet. Han ställer en diagnos på vad som fattas mänskligheten och anger botemedel. De fyra ädla sanningarna innehåller alltså både diagnosen och kuren.

1.  Sanningen om att livet innehåller lidande, dukkha, ett Pali-ord som betyder lidande eller otillfredsställelse. Det har tidigare förekommit uttydningar av den här sanningen som att ’allt liv är lidande’ men det är alltså en missuppfattning av Buddhas lära. Det handlar mer om att livet generellt sett innehåller lidande och/eller otillfredsställelse. I och med att allt ständigt förändras, att ingenting är permanent, så kommer eventuellt uppnådd lycka att försvinna, förr eller senare, på ett eller annat sätt.

2.  Sanningen om lidandets orsaker, tanha, ’törsten’, det starka begäret. Lidandet och/eller otillfredsställelsen skapas av vårt begär att försöka hålla fast skeenden, relationer och ting, trots den ständiga förändringen. Vi försöker hålla kvar det vi tycker om, vi försöker bli av med det vi ogillar, fullkomligt mänskligt men samtidigt oundvikligen en källa till lidande eller otillfredsställelse. Grunden till den orsakskedja som i slutänden skapar begäret och lidandet är ignorans, bristen på insikt och förståelse för livets grundläggande villkor.

3. Sanningen om lidandets upphörande. Eftersom lidandet/otillfredsställelsen i grund och botten orsakas av en brist på insikt, och också eftersom det är något som skapas i oss själva av oss själva så finns också möjligheten att sluta skapa lidandet/otillfredsställelsen. Vi kan nå insikt, nå Upplysningen, nå befrielse.

4. Sanningen om vägen till lidandets upphörande. Den väg som Buddha lärde ut är ’den åttafaldiga vägen’, de åtta olika fenomen som vi måste öva/praktisera för att nå befrielse (symboliserade av de åtta ekrarna i ’the wheel of dharma’ [bilden])

  1. Rätt förståelse, kunskapen om de fyra ädla sanningarna
  2. Rätt avsikt, (beslut, tanke), allting är i ständig förändring, vi måste öva oss på att utveckla medkänsla med allt levande, oss själva inte minst, släppa all illvilja och hat
  3. Rätt tal, inte ljuga, tala sanning, tala väl om sina medmänniskor, undvika skvaller eller hårda ord och så vidare
  4. Rätt handling, inte stjäla, döda, såra någon, inte missbruka sex eller droger, ta hand om andra som behöver hjälp, stödja positiv utveckling
  5. Rätt utkomst, (livsföring), inte arbeta med verksamhet som handlar med vapen, med människor, med droger, med slaktdjur och så vidare
  6. Rätt ansträngning, energiskt motverka ohälsosamma tankar och känslor såsom illvilja, hat och så vidare, energiskt odla hälsosamma tankar och känslor såsom medkänsla, vänlighet, omsorg
  7. Rätt uppmärksamhet, rätt medveten närvaro, att iaktta kroppsliga förnimmelser, tankar, känslor och fenomen som bara det de är och inget annat, inse alla dessa fenomens obeständighet
  8. Rätt meditation, (koncentration), närvaro tills det enda som återstår är den fulla tomheten, varats primära form

Det finns mycket idag på internet både om de fyra ädla sanningarna och den åtta-faldiga vägen. Läs mer där om du är nyfiken!

… Min mästare, Genpo Roshi, har på de dryga 14 år jag följt honom sällan eller aldrig talat om ovanstående. Han säger däremot ibland att han inte kan så mycket om buddhismen, vilket förstås är en sanning med modifikation, men kanske att ovanstående, om sanningarna och vägen, mest återfinns inom Theravada-buddhismen, och Genpo är Zen, ”through and through”. Hans undervisning handlar om varats natur, och våra illusioner, verklighetens paradoxala grund. Det handlar förstås om Upplysningen, men lika mycket om Upplysningens illusoriska natur. Det finns ingenting att uppnå (!), men den djupa insikten i just detta skapar samtidigt paradoxalt nog befrielse.

0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *