Att inte veta

Han vet ingenting. Det är djupt sant trots att vi inte förstår, it is in the nature of things. Eftersom allt som är verkligt bara är här och nu. Livet är enbart här och nu. Det är egentligen lätt att inse, det enda jag kan uppleva, det enda jag kan erfara är precis det som…

Continue Reading